Official EP launch / Lawnsiad Swyddogol EP

Ty Tawe, Swansea

Lowri is launching her brand new Welsh EP! Mae Lowri yn lansio ei EP newydd! Fe fydd Lowri yn perfformio gyda'i trio ac yn cael cefnogaeth gan Cynefin. Lowri will be performing with her band and will be supported by Cynefin.